Scauting start met dagbesteding in Assen

Met ingang van het nieuwe jaar gaat Scauting ook starten met dagbesteding in Assen. Vanuit wijkcentrum ‘t Markehuus in Peelo gaan de activiteiten plaatsvinden.
Voor meer informatie hierover kunt u bellen met Scauting Hoogeveen, telnr. 0528-745051

Project: Passende kinderopvang en ondersteuning van het onderwijs

Het project passende kinderopvang en ondersteuning van het onderwijs is in april van start gegaan met als opdracht passende kinderopvang en ondersteuning van het onderwijs te organiseren voor kinderen met ASS/ADHD/hoogbegaafdheid. Het project maakt onderdeel uit van een aantal ‘experimenteerruimte’projecten van de gemeente Assen.
Jeugdhulpverleners werken structureel mee op school en ondersteunen daar leerkrachten, ook ondersteunen ze de pedagogisch medewerkers van de (buitenschoolse) opvang, zodat met één plan voor kind en ouders integraal wordt gewerkt. Uiterlijk het eerste kwartaal 2019 wordt gestart met een proeftuin op MFA Schakelveld. Voor de BSO+, de opvang op maat, is het de bedoeling te starten op bestaande (reguliere) BSO’s binnen het gebouw -van kindcentra Baggelhuizen en het Octaaf- voor maximaal 8 kinderen in 2019.
Op basis van stapsgewijze opbouw van de proeftuin kan ervaring worden opgebouwd, die na gebleken succes verder wordt uitgebouwd op meerdere scholen in Assen.

Oproep: Aanmelden bij Nederlands Autisme Register

Misschien bent u op het NVA congres geweest op 9 november jl, of heeft u allang van het NAR gehoord.
Zo niet; dan is het goed om te weten dat de NVA samen met VU Amsterdam het initiatief heeft genomen om het Nederlands Autisme Register op te zetten.
Iedereen wil graag een zinvol en gelukkig leven leiden – ook mensen met ASS. Met het NAR wil men meer inzicht krijgen in wat daarbij kan helpen. Wie weten dat beter dan mensen met autisme zelf en hun ouders?
Het NAR brengt hun kennis en ervaring op grote schaal in de kaart.
Je kunt je online aanmelden en jaarlijks krijg je dan een vragenlijst die je invult. Dit levert waardevolle informatie op voor onderzoek en beleid. Dit laatste maakt het ook voor onze provincie interessant. Met cijfers uit de provincie Drenthe kunnen we Gemeenten en bijv. Onderwijs partijen beter duidelijk maken dat er ondersteuning op maat en goede samenwerking nodig is. Twijfel dus niet langer en meldt u aan op:www.nederlandsautismeregister.nl