Afgelopen maandag 10 december jl. kwamen we met een Denktank-team bijeen.
Het team bestond uit ouders van thuiszittende kinderen en professionals uit zowel onderwijs als zorg. We spraken over een gewenste vorm van onderwijs in Drenthe; ingericht op kwetsbare kinderen met ASS.

Onderwijs waar ontwikkeling centraal staat, waar wordt gewerkt vanuit de behoeften van het kind, waar een context geboden kan worden waar ieder prikkelgevoelig kind zich thuis voelt.
Waar kennis en kunde rondom autisme voorhanden is… en waar zorg en onderwijs elkaar aanvullen. Een droom??? Wat er niet is kunnen we creëren, om maar met de woorden van een bevlogen ouder te eindigen.

Speciaal voor ouders met een thuiszittend of dreigend thuiszittend kind in Drenthe een oproep via deze weg om via onderstaande link:

https://www.enquetesmaken.com/s/be14d51

een enquête in te vullen zodat de projectgroep, een goed beeld krijgt over behoeften en wensen.
Houd de Nieuwsberichten op de website van het AEN Drenthe ook vooral in de gaten, ontwikkelingen rondom de gewenste onderwijsvorm zullen hier verschijnen.