Bijeenkomst: Thuiszitter initiatief Onschool, net over de Provinciegrens!

ONSCHOOL HAREN

Interessante bijeenkomst en rondleiding bij Onschool Haren.

Onschool Haren richt zich op jongeren die thuiszitten en buiten het schoolsysteem vallen. Het zijn jongeren van 12 tot 21 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis of HB- (hoogbegaafdheids)problematiek.

Zie voor meer informatie de website: www.onschoolharen.nl

Onschool Haren bevindt zich op het terrein van De Biotoop, Kerklaan 30 in Haren. De Biotoop is de grootste creatieve broedplaats van Noord-Nederland, wat op zich al een bezoek waard is.

U bent van harte welkom vanaf 19.15 uur en we starten om 19.30 uur. Het programma dat wij u willen aanbieden is als volgt:

• Wat speelt er in de actualiteit? Komt er meer geld voor de jeugdzorg? Kort de stand van zaken. • Informatie over het Programma Gaming voor kinderen: een programma rondom het cultureel erfgoed van Groningen, bedoeld voor kinderen die té gek zijn op gamen. Met een opdracht van het Visserijmuseum of van een Groninger paardenhouder in Zoutkamp, kunnen zij een gaming-programma ontwikkelen. Dat doen zij in een groepje en onder begeleiding van coaches. Het programma wordt in de zomermaanden aangeboden gedurende vier middagen; • ‘Kinderen met ASS/AD(H)D en de vereniging Groninger Dorpen’. • Hoofdthema: “Welkom bij Onschool Haren”. Onschool Haren richt zich op jongeren die thuiszitten en buiten het schoolsysteem vallen. Erik van Dort en Monica de Vente, ontwikkelcoaches bij Onschool Haren, zullen u met trots een rondleiding geven door de kassen waarin Onschool Haren is gehuisvest. Ook beantwoorden ze graag al uw vragen.

DATUM: 11 juli 2019

LOCATIE: Onschool Haren, op het terrein van De Biotoop, Kerklaan 30 in Haren. U kunt uw auto parkeren op de Kerklaan achter het benzinestation. Op het terrein van De Biotoop volgt u de bordjes “Open Kas”.

TIJD: Bij de Open Kas bent u vanaf 19.15 uur welkom voor een kop koffie of thee. Het programma begint om 19.30 uur.

KOSTEN: De toegang is gratis voor leden. Balans Groningen vraagt een vergoeding voor de koffie en thee van € 5,- p.p. MEER INFO & AANMELDEN: g.karstens@workautcomes.info tel. 06 – 524 797 65

Hoe zit het met de plannen m.b.t. het ontwikkelen van een Onderwijsvorm voor kinderen met ASS in Drenthe?

Zoals jullie weten zijn we met een werkgroep bezig geweest met het ontwikkelen van een onderwijsvorm voor kinderen met ASS. Hieronder kunt u lezen wat de stand van zaken tot nu toe is.

Hieronder opgesomd wat de werkgroep tot dusver heeft bereikt:

  • Er zijn vragenlijsten uitgezet met hulp van samenwerkingspartners. Hieruit is naar voren gekomen dat er veel vraag is naar een zorg/onderwijsvorm voor o.a. kinderen met ASS maar ook voor kinderen met hoogbegaafdheid; 
  • Er is overleg en contact geweest met diverse instellingen en stichtingen die zorg en onderwijs bieden aan de doelgroep, onder andere Yorneo, ATN, ACIC, Linawijs en specialisten op het gebied van autisme, hoogbegaafdheid en thuiszitters-problematiek;
  • Er is een stichting opgericht: Stichting Natuurtalent;
  • Er is een schoolplan geschreven;
  • Er is overleg geweest met de gemeente Aa en Hunze over een nieuw te ontwikkelen onderwijsvorm, helaas heeft dit vooralsnog niet geleid tot een ‘go’ vanuit die gemeente;
  • Er is overleg geweest met samenwerkingsverbanden 22.01 en 22.02 wat helaas niet tot vruchtbare samenwerking heeft geleid.

Er is op een gegeven moment besloten de werkgroep op te splitsen. 

Saskia van Bruinessen is verder gegaan met het uitwerken van een schoolplan voor kinderen met hoogbegaafdheid.

Haar inspanningen hebben tot het volgende geleid:

Op maandag 3 juni a.s. is er een brainstorm/info avond voor de nieuwe school voor (hoog)begaafde kinderen.

Locatie Papenvoort, vergaderlocatie Yorneo, Papenvoort 21. De avond is van 19.00 – 21.00 uur. Hiervoor kunt u zich bij belangstelling opgeven vòòr 27 mei a.s. bij Saskia van Bruinessen, tel. 06-11497635

Niene Tammenga heeft zich samen met de andere werkgroepleden meer gericht op samenwerking met (c.q. aansluiten bij) andere partners en is o.a. met Pure Kids en Kei Educatie in gesprek gegaan m.b.t. een onderwijsvorm voor kinderen met ASS (voor in eerste instantie) in basisschool leeftijd.

Deze ontwikkelingen hebben tot het volgende geleid:

M.b.t. de beoogde onderwijsvorm voor kinderen met ASS is het (nog) niet gelukt om aan te sluiten bij een onderwijsvorm of dagopvang. Er liggen kansen die onderzocht worden, maar vooralsnog gaat het de werkgroep niet lukken om in het nieuwe schooljaar met een initiatief te starten. Er zijn een aantal partijen die willen, maar de samenwerking komt nog niet voldoende van de grond.

Belangrijke partners die de wil hebben om voor de ASS doelgroep iets te ontwikkelen zijn:

Pure Kids dagopvang Assen

Kei Educatie Drenthe

Renn4 Atlas, locatie Epe te Assen

Particuliere school De Verwondering te Roden

Er is tot slot met Ontwikkelwijs gesproken, een interessante partij om bij aan te sluiten. Zij starten met een pilot voor thuiszitters in Drenthe en werken met het CARE model, ontwikkeld vanuit de R.U. Groningen. De eerste contacten met Ontwikkelwijs zijn inmiddels gelegd.

Zie voor meer informatie: 

OntwikkelWijs OntwikkelWijs traint jongeren. Thuiszittende jongeren en jongeren die vroegtijdig school dreigen te verlaten en hun ouders worden uitgenodigd deel te nemen aan een in Nederland bijzondere trainingsaanpak. Ten aanzien van de methodiek werkt OntwikkelWijs samen
met de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Orthopedago-giek & Klinische Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. www.ontwikkelwijs.eu

Mede namens de werkgroep hoop ik u op deze wijze over de ontwikkelingen tot nu toe te hebben geïnformeerd. 

Mira Homan