Beste mensen,

Met veel enthousiasme ben ik deze week begonnen als coördinator van het Autisme Expertise Netwerk Drenthe. Ik stel me daarom graag aan u voor.

Mijn naam is Matthijs van der Monde, ik ben 45 jaar en werkzaam bij MEE Drenthe. Binnen MEE Drenthe heb ik mij vanaf het begin meer en meer verdiept en gespecialiseerd in Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Mijn taken bestaan momenteel uit het begeleiden van mensen met Autisme en hun netwerk, het geven van trainingen en het begeleiden van het Autisme Beleving Circuit. Daarbij verzorg ik vanaf heden ook de coördinatie van het genoemde netwerk.

Kort gezegd heeft het netwerk tot doel om Drenthe Autismevriendelijker te maken dan het nu is. Misschien vraagt u zich af: is dat dan nodig? Er is toch al heel veel bereikt? En ja, dat klopt. Toen ik begon met mijn werk als maatschappelijk werker heeft het jaren geduurd voordat ik iets hoorde over Autisme, voordat ik er vragen over kreeg of mensen met Autisme in begeleiding kreeg. Laat staan dat ik het zelf signaleerde. Die tijd ligt gelukkig ver achter mij en door het harde werk van o zo veel mensen staat Autisme toch reeds op de kaart.

Maar er is ook nog een wereld te winnen. Wekelijks hoor ik verhalen van mensen met Autisme waarin ze me vertellen hoe ingewikkeld het is om een stage, een school of werk goed af te ronden doordat zij problemen blijven ervaren vanuit het Autisme. Hoe ingewikkeld het is om aan de omgeving, ouders, sportclubs of vrienden uit te leggen wat iemand nodig heeft om in contact te kunnen blijven. Soms lukt dat goed, soms mislukt dat hopeloos met heftige gevolgen.

Ja, er is nog een wereld te winnen en ook in Drenthe kan de wereld Autismevriendelijker. Dat is mijn drijfveer, dat is mijn opdracht. Kan ik dat alleen? Nee, daar is een uitgebreid netwerk voor nodig! Dat wil het Autisme Expertise Netwerk Drenthe zijn!

Ik hoop u te ontmoeten, u verhaal te mogen horen, uw ideeën te krijgen over wat er beter had gekund en kan.  Samen komen we verder.

Wilt u contact met mij opnemen? U kunt mij bereiken op info@aendrenthe.nl. of 06 46 226 765.

Als laatste wil ik Mira Homan, voormalig coördinator van het netwerk bedanken. Zij heeft het netwerk een gezicht gegeven en heeft veel voor het netwerk gedaan en bereikt. Mira, bedankt voor al je inzet voor het netwerk!

Met vriendelijke groet,

Matthijs van der Monde

Coördinator Autisme Expertise Netwerk Drenthe