Alle autismenetwerken ‘in de etalage’

Overal in het land zijn autismenetwerken. Op 15 juni kwamen de coördinatoren van deze netwerken bij elkaar bij magazijn 076. Delen en elkaar inspireren stond centraal als inleiding op de gezamenlijke livestream aan het eind van de middag. Zoveel netwerken, zoveel verschillen. Naast professionals van de convenantpartners werken we binnen de netwerken samen met ervaringsdeskundigen. Binnen ons netwerk zien we betrokkenheid van mensen met autisme en naasten als onmisbaar. Meer weten over de netwerken? Voor Drenthe ligt er nog een filmpje in het verschiet van ons symposium op 4 november.
Kijk op de gezamenlijke etalagepagina van Autisme Netwerken Nederland.