Boekentip!


Naomi. Wat kies ik voor haar?
Een moeder op zoek naar een goed leven voor haar verstandelijk gehandicapte kind
Naomi heeft autisme, een ernstige verstandelijke handicap en kampt met epilepsie.
De auteur deelt haar ervaring; wat betekent het om te moeten kiezen voor iemand die zelf niet kan laten weten wat zij wil of wat goed voor haar is?
Dit nodigt uit tot nadenken over vragen als: Waar is iemand die zelf niet kan kiezen thuis? Hoe kan je verantwoordelijk zijn? Hoe geef je iemand houvast in een wereld die zo anders is dan de jouwe? Waar is gepaste ondersteuning te vinden?
Bijzonder is dat Wilma Klaassen niet alleen schrijft vanuit haar eigen perspectief maar ook vanuit de blik van Naomi’s zus, broer en leeftijdsgenoten tussen wie zij opgroeide in het Drentse dorp Schoonebeek.
Inmiddels woont haar 22-jarige dochter in een dorpsgemeenschap die zich intensief inzet voor mensen met een verstandelijke handicap.
ISBN: 978 9492094 292
Verschijnt: 27 maart in alle online en fysieke boekhandels
Voorverkoop via http://www.wilmaklaassen.nl