Nieuw Convenant getekend AEN Drenthe

Op maandag 7 januari 2019 ondertekenden de partners:
NVA, MEE Drenthe, Cosis, GGZ Drenthe, Lentis|Jonx, ACCARE, De Trans, Vanboeijen, Humanitas DMH en Scauting een Convenant voor 4 jaren! In Drenthe gaan we ons de komende periode met name inzetten op gebied van Onderwijs, ook gaan we bezig met ontwikkelen van een Sociale Kaart en willen we meer inzetten op kennisdelen.