Ontwikkelingen Zorg en Onderwijsinitiatief ASS in Drenthe

Op 14 januari 2019 kwam de werkgroep bijeen om de resultaten van de ingevulde enquêtes te bespreken. (er zijn ruim 40 enquêtes ingevuld!) De werkgroep heeft hiermee een goed beeld gekregen van de doelgroep waarvoor iets opgezet gaat worden.

Er zitten totaal 14 kinderen thuis in Drenthe, hiernaast zijn er veel kinderen die op dit moment geen passend onderwijs hebben.

Er is al een naam voor de onderwijsvorm ter sprake gekomen (deze blijft nog even geheim), een mogelijke locatie is bezocht en er zijn lijnen uitgezet voor een stappenplan. Eerst worden alle ideeën samengevoegd en wordt er een plan geschreven, vervolgens wordt er een aanvraag ingediend bij de Gemeente om een school op te kunnen richten.

De vervolgstap is; zorg en onderwijspartijen (+ samenwerkingsverbanden) betrekken bij de plannen.
Volg dus het nieuws van de werkgroep rondom de ontwikkelingen!