Oproep: Aanmelden bij Nederlands Autisme Register

Misschien bent u op het NVA congres geweest op 9 november jl, of heeft u allang van het NAR gehoord.
Zo niet; dan is het goed om te weten dat de NVA samen met VU Amsterdam het initiatief heeft genomen om het Nederlands Autisme Register op te zetten.
Iedereen wil graag een zinvol en gelukkig leven leiden – ook mensen met ASS. Met het NAR wil men meer inzicht krijgen in wat daarbij kan helpen. Wie weten dat beter dan mensen met autisme zelf en hun ouders?
Het NAR brengt hun kennis en ervaring op grote schaal in de kaart.
Je kunt je online aanmelden en jaarlijks krijg je dan een vragenlijst die je invult. Dit levert waardevolle informatie op voor onderzoek en beleid. Dit laatste maakt het ook voor onze provincie interessant. Met cijfers uit de provincie Drenthe kunnen we Gemeenten en bijv. Onderwijs partijen beter duidelijk maken dat er ondersteuning op maat en goede samenwerking nodig is. Twijfel dus niet langer en meldt u aan op:www.nederlandsautismeregister.nl