Project: Passende kinderopvang en ondersteuning van het onderwijs

Het project passende kinderopvang en ondersteuning van het onderwijs is in april van start gegaan met als opdracht passende kinderopvang en ondersteuning van het onderwijs te organiseren voor kinderen met ASS/ADHD/hoogbegaafdheid. Het project maakt onderdeel uit van een aantal ‘experimenteerruimte’projecten van de gemeente Assen.
Jeugdhulpverleners werken structureel mee op school en ondersteunen daar leerkrachten, ook ondersteunen ze de pedagogisch medewerkers van de (buitenschoolse) opvang, zodat met één plan voor kind en ouders integraal wordt gewerkt. Uiterlijk het eerste kwartaal 2019 wordt gestart met een proeftuin op MFA Schakelveld. Voor de BSO+, de opvang op maat, is het de bedoeling te starten op bestaande (reguliere) BSO’s binnen het gebouw -van kindcentra Baggelhuizen en het Octaaf- voor maximaal 8 kinderen in 2019.
Op basis van stapsgewijze opbouw van de proeftuin kan ervaring worden opgebouwd, die na gebleken succes verder wordt uitgebouwd op meerdere scholen in Assen.