ASS & Vrije tijd, netwerk en relaties

Vrije tijd

Als u op zoek bent naar de sociale kaart van vrije tijd. Kijk dan op Wegwijzer-autisme.nl

 

Vrije tijd heeft voor mensen met ASS een wezenlijk andere betekenis dan voor mensen zonder ASS. Vaak is vrije tijd voor mensen met ASS de moeilijkste periode van de dag of week.

De activiteiten op het werk of op school hebben een zekere voorspelbaarheid. Dat is voor vrije tijd vaak veel minder het geval. Vragen over invulling van vrije tijd, zoals ‘wat kun je doen’, 'waar kun je het doen’, met wie kun je het doen’ en wanneer kun je het doen’ zijn vaak geen vanzelfsprekende vragen voor mensen met ASS. Zij vinden het lastig om de vrije tijd zelf te organiseren en zijn vaak afhankelijk van hetgeen wordt aangeboden. Daardoor kan vrije tijd soms eerder als stress ervaren worden dan als ontspanning. Waar een ander vakantie ziet als ‘uit de ‘sleur’ van het dagelijks leven zijn’ is dat voor veel mensen met ASS juist het probleem van de vakantie.

Er is aandacht nodig vanuit de naaste omgeving en de hulpverlening voor de specifieke betekenis die vrije tijd voor mensen met ASS heeft. Het is belangrijk en noodzakelijk dat mensen met ASS leren zelf de vrije tijd zinvol in te vullen. Als dat niet lukt dan is het belangrijk dat de omgeving helpt bij het invullen en aanbieden van een zinvolle tijdsbesteding. Een duidelijke invulling van vrije tijd kan deze stress aanzienlijk verminderen. Het kan gaan om vrijetijdsbesteding in huis, bij reguliere verenigingen of bijvoorbeeld weekenden of vakanties met andere mensen met autisme.

Sporten

Sport stimuleert de ontwikkeling en is een goede manier om sociale contacten op te doen. Mensen met ASS reageren vaak net even iets anders op onverwachte situaties; zoals onaangekondigde wisselingen van de trainer, plotselinge wijzigingen van sportveld of afgelaste wedstrijden. Aan de andere kant zijn typische kenmerken die bij het beoefenen van iedere sport belangrijk zijn voor hen geen probleem: discipline, doorzettingsvermogen, eerlijkheid en nakomen van afspraken. Sport biedt een uitstekende kans om sterke en minder sterke kanten van mensen met een ASS op een ontspannen manier verder te ontwikkelen.

Voetbalvereniging Hoogeveen (V.V.Hoogeveen) heeft een auti team waar je lid van kunt worden. Mail voor vragen naar: info@vvhoogeveen.nl of bel 0528-265786

Bij Budovereniging Hoogeveekun je naar Judo; er is een Judo voor speciale mensen en er is G judo. Zie www.budovereniging.nl of bel met Albert 06-29468638 of Ludo 06-53931906

Sporten (bij reguliere clubs)

Via www.drenthe-beweegt.nl/sportwijzer kun je per gemeente bekijken wat er aan sport te doen rekening houdend met de doelgroep ASS.

Tips

Op de website van het Landelijk Netwerk Autisme staan tips met betrekking tot ondersteuning bij vrije tijd van kinderen met ASS. Zie Landelijk Netwerk Autisme

De NVA geeft een brochure uit over vrijetijdsbesteding. Hierin staan diverse tips om een geschikte vorm van vrijetijdsbesteding te vinden voor kinderen. De brochure is te bestellen via de website van de NVA

 

Vakanties

Er zijn verschillende organisaties die vakanties en weekenden organiseren.

https://flowreizen.nl/op-vakantie-met-autisme
www.autitravel.nl
Camping www.reestdal.nl

Prikkelarme vakantieparken:

https://www.bungalowparkoverzicht.nl/prikkelarme-vakantieparken/

of voor mensen met ASS en een verstandelijke beperking
www.set-reizen.nl
www.reizen-met-kompas.nl

In de zogenaamde "De blauwe gids" van de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties is ook veel informatie te vinden over aangepaste vakanties; De Blauwe Gids

Zie ook de MEE-vakantiewijzer; Meevakantiewijzer.nl.

Netwerk en Relaties

Door beperkingen op het gebied van sociale vaardigheden en door het soms moeilijk begrijpen van indirecte/non verbale communicatie is het opbouwen en behouden van een netwerk niet altijd vanzelfsprekend voor mensen met ASS. Het sociaal netwerk van mensen met ASS is vaak klein. Dat maakt het netwerk van mensen met ASS ook kwetsbaar.

Soms kunnen vrijwilligers een rol spelen bij de invulling van bijvoorbeeld vrije tijd en kunnen zij een goede aanvulling vormen op het bestaande netwerk. Er zijn verschillende organisaties op het gebied van vrijwilligerswerk. Onder andere; Het Rode Kruis, Vereniging Humanitas en Mezzo.

Lotgenotencontacten kunnen belangrijk zijn voor de herkenning en erkenning van ASS. Delen van ervaringen biedt vaak steun. Deze lotgenotencontacten zijn belangrijk voor mensen die ASS hebben, maar ook voor hun omgeving. Denk aan ouders, (ex)partners, maar ook aan broers en zussen (brusjes), opa’s en oma’s.

Vanuit de NVA worden bijvoorbeeld bijeenkomsten voor (ex)partners georganiseerd. Ook andere partners die zijn aangesloten bij het Autisme Expertisenetwerk Drenthe organiseren bijeenkomsten voor o.a. partners, broers en zussen. Kijk hiervoor op de websites van de organisaties. Ook PAS Nederland, een belangenvereniging voor en opgericht door normaal begaafde volwassenen met ASS organiseert lotgenotencontacten in de vorm van; gespreksgroepen, contactdagen of wandelingen. Zie PAS Nederland.

De NVA biedt gespreksgroepen voor volwassenen met autisme en een normale tot hoge intelligentie in Emmen en Assen. Het doel van de gespreksgroepen is om volwassenen met autisme met elkaar in contact te brengen en gelegenheid te bieden om met elkaar te praten over hun ervaringen met autisme. De groepen zijn informeel en hebben geen therapeutisch doel. De gespreksgroepen hebben een eigen gespreksleiding, bestaande uit een 1e en 2e gespreksleider. Dit zijn betrokken vrijwilligers die kennis van autisme hebben. De deelnemers bepalen gezamenlijk de onderwerpen van gesprek. In een veilige omgeving kunnen deelnemers ervaringen uitwisselen, gevoelens uiten en elkaar helpen met praktische tips en handvatten. De bijeenkomsten zijn 1x per maand op een vaste avond in resp. Emmen en Assen. Voor informatie of deelname kunt u mailen met: mailto:nva.lotgenoten.drenthe@gmail.comof nva.lotgenoten.assen@gmail.com.

Ben je geïnteresseerd in contact met andere moeders van een kind met autisme? kijk dan eens op de website van Mamavita: http://www.mamavita.nl/

De APP AutThere is een sociale app voor jongeren met autisme. Met de app vind je gemakkelijker jongeren met dezelfde interesses als jijzelf. Via het forum op de app kun je met elkaar kennismaken en ideeën uitwisselen. Ook kun je met elkaar afspreken. De app is beschikbaar voor jongeren vanaf 13 jaar. Ben je 13 tot 16 jaar dan heb je toestemming nodig van je ouders.

Houden bepaalde thema's je bezig en wil je daar over praten of heb je vragen of wil je signalen afgeven? Bezoek dan eens een Autismecafé in Assen of Emmen: kijk voor meer informatie op www.autismecafeassen.nl of voor Autismecafé Assen op Facebook; Autisme Café                          Voor informatie over Autismecafé Emmen; bezoek de website van MEE Drenthe.

Ben je op zoek naar meer ongedwongen bij elkaar komen? Neem dan eens een kijkje bij: Iets drinken, een landelijk initiatief; een netwerkborrel voor normaal tot hoogbegaafde volwassenen met ASS. In Drenthe kun je terecht in Emmen of Assen. Kijk op de Agenda van AEN Drenthe en zie ook: www.ietsdrinken.nl

Zie ook: BELANGENBEHARTIGING.

 

 

Dating

Uniek Dating een datingsite, de site is bedoeld voor mensen (18+) met een licht verstandelijke beperking en/of een vorm van autisme. Relatiezoekers uit Noordoost Nederland (de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel) kunnen zich via de site aanmelden voor bemiddeling.

Zie de website: www.uniekdating.nl

 

Kijk ook eens op de website wehelpen.nl, waar mensen bij elkaar gebracht kunnen worden; een vraag om hulp, maatje of iets anders en aanbod van iemand die dit kan en wil bieden.

Seksualiteit

Rondom seksualiteit kunnen voor mensen met autisme verschillende vragen aan de orde zijn. Voorlichting over en het bespreekbaar maken van seksualiteit is belangrijk. Meer kun je lezen op Pas Nederland; je vindt er ervaringsverhalen van mensen met ASS maar ook vind je er verhalen van partners van mensen met ASS.

Op www.autismevriendelijknederland.nl kun je zoeken op onderwerp Seksualiteit. Je vindt veel feitjes/weetjes en ervaringen van volwassenen met ASS.

 

Ook op de website van het kenniscentrum seksualiteit; Rutgers WPF is meer informatie te vinden.

Kentalis heeft een methode uitgebracht met veel visueel materiaal. Zie de website begrensde liefde.

Via webshop van NVA zijn boeken te vinden op thema, waaronder thema; Relaties en Seksualiteit. Zie hiervoor: https://www.autismeshop.com