Over Autisme Expertise Netwerk Drenthe:

Het Autisme Expertise Netwerk Drenthe is een samenwerkingsverband van organisaties en personen die de levenskwaliteit en participatiemogelijkheden van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen duurzaam willen verbeteren. Het netwerk wil een vindplaats zijn van kennis, kunde en praktijkervaringen rond autisme voor mensen met ASS en hun naasten en professionals in alle gemeenten van Drenthe. Het netwerk heeft tot doel regionale en lokale partijen over de levensdomeinen heen met elkaar te verbinden om samen knelpunten op te lossen. Het Autisme Expertise Netwerk Drenthe participeert tevens in het landelijk verband van autisme netwerken en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.


Onze missie:
De levenskwaliteit en participatiemogelijkheden van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen duurzaam verbeteren zo dat voorkomen wordt dat mensen tussen wal en schip raken.

Initiatiefnemers:

En de in 2018 aangehaakte partijen:

Samenwerkingspartners die onze missie onderschrijven en actief participeren binnen het AEN Drenthe:

Ambiq

Stam B.V.

Horizon Begeleiding

Proscoop

In Voor Autisme

Gemeente Emmen

Buurderij de Wilde Haan Balloo

Samenwerkingsverbanden onderwijs PO Drenthe

Samenwerkingsverbanden onderwijs RENN4

Jados / IVA / Capito Wonen / Stumass

Samenwerkingsverbanden onderwijs VO

FLEX Dagbesteding Schakelveld

Al├Ętho ICT Dagbesteding

OXO Dagbesteding

Me Therapy Emmen