Over Autisme Expertise Netwerk Drenthe:

Het Autisme Expertise Netwerk Drenthe is een samenwerkingsverband van organisaties en personen die de levenskwaliteit en participatiemogelijkheden van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen duurzaam wil verbeteren, zodat voorkomen wordt dat mensen tussen wal en schip vallen.

Het netwerk wil een vindplaats zijn van kennis, kunde en praktijkervaringen rondom autisme voor mensen met ASS en hun naasten en professionals in alle gemeenten van Drenthe. Het netwerk heeft tot doel regionale en lokale partijen over de levensdomeinen heen met elkaar te verbinden om samen knelpunten op te lossen.

Het Autisme Expertise Netwerk Drenthe participeert tevens in het landelijk verband van autismenetwerken en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

 

Initiatiefnemers:

nvaWebsite
NVA Groningen-Drenthe

NVA Groningen-Drenthe

En na 2017 aangehaakte partners:

Gemeente Emmen

Samenwerkingspartners die onze missie onderschrijven en actief participeren binnen het AEN Drenthe:

Ambiq

FLEX Dagbesteding Schakelveld

Horizon Begeleiding

Proscoop

Terra VMBO en MBO Assen

Stam B.V.

Samenwerkingsverbanden onderwijs PO Drenthe

Samenwerkingsverbanden onderwijs RENN4

Jados / IVA / Capito Wonen / Stumass

Samenwerkingsverbanden onderwijs VO

Leerparadijs Emmen

Al├Ętho ICT Dagbesteding

OXO Dagbesteding