MJJ-20150310-Boemeltje-12

Belangenbehartiging

Belangenorganisaties geven steun én maken zich sterk voor de positie van mensen met ASS en hun naasten in de samenleving.

Belangenorganisaties:

  • Komen op voor de gezamenlijke belangen van mensen met een ASS en hun naasten.

  • Geven voorlichting en informatie over ASS, behandelingsmogelijkheden en gevolgen voor het dagelijks leven. Niet alleen aan mensen met ASS en hun naasten, maar ook aan een breder publiek, bijvoorbeeld aan scholen.

  • Bieden lotgenotencontact en vaak bieden ze ook klachtopvang.

  • Stimuleren wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ASS.

Er zijn verschillende organisaties actief op het gebied van belangenbehartiging van, voor en door mensen met ASS, namelijk:

  • NVA - De NVA komt op voor de belangen van kinderen (en hun ouders) en volwassenen met ASS, hun partners en familie. (www.autisme.nl)

  • Balans - Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. (www.balansdigitaal.nl)

  • PAS Nederland - Belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met ASS. (www.pasnederland.nl)

  • VG Belang - VG Belang ondersteunt organisaties / netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen, ouders en families. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking én ASS. (www.vgbelangenplatform-drenthe.nl)

Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een unieke database met cijfers over autisme, het NAR is opgericht door de NVA in samenwerking met de VU Amsterdam met als doel om levensloop van mensen met ASS voor een langere tijd te volgen via online vragenlijsten.
Zie www.nederlandsautismeregister.nl