Sociale Kaart

Informatie over aanbod professionele hulpverlening en andere relevante autisme-informatie.

Het AEND heeft op haar website geen eigen sociale kaart. Wij werken hiervoor samen met Wegwijzer Autisme.
Zoekt u informatie over hulpverlening aan, producten of diensten voor mensen met autisme, neem dan eens een kijkje op de Wegwijzer Autisme.
Bent u een organisatie die een aanbod heeft voor kinderen of volwassenen met autisme? Dan kunt u mogelijk uw aanbod plaatsen op Wegwijzer Autisme. Klik hier om te lezen wat daarvoor nodig is. 

Voor informatie over allerlei activiteiten voor mensen met autisme en hun naasten in de provincies Groningen en Drenthe kunt u ook kijken op de website van Er is wat. Op deze website kunnen ook eigen activiteiten e.d. worden geplaatst.

 

Belangenorganisaties geven steun én maken zich sterk voor de positie van mensen met ASS en hun naasten in de samenleving.

Belangenorganisaties:

  • Komen op voor de gezamenlijke belangen van mensen met een ASS en hun naasten.
  • Geven voorlichting en informatie over ASS, behandelingsmogelijkheden en gevolgen voor het dagelijks leven. Niet alleen aan mensen met ASS en hun naasten, maar ook aan een breder publiek, bijvoorbeeld aan scholen.
  • Bieden lotgenotencontact en vaak bieden ze ook klachtopvang.
  • Stimuleren wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot ASS.

Er zijn verschillende organisaties actief op het gebied van belangenbehartiging van, voor en door mensen met ASS, namelijk:

  • NVA - De NVA komt op voor de belangen van kinderen (en hun ouders) en volwassenen met ASS, hun partners en familie. (www.autisme.nl)
  • Balans - Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. (www.balansdigitaal.nl)
  • PAS Nederland - Belangenvereniging voor en door normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met ASS. (www.pasnederland.nl)
  • VG Belang - VG Belang ondersteunt organisaties / netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen, ouders en families. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking én ASS. (www.vgbelangenplatform-drenthe.nl)