In ontwikkeling

Het Autisme Expertise Netwerk Drenthe is een samenwerkingsverband van organisaties en personen die de levenskwaliteit en participatiemogelijkheden van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen duurzaam willen verbeteren. Het netwerk wil een vindplaats zijn van kennis, kunde en praktijkervaringen rond autisme voor mensen met ASS en hun naasten en professionals in alle gemeenten van Drenthe. Het netwerk heeft tot doel regionale en lokale partijen over de levensdomeinen heen met elkaar te verbinden om samen knelpunten op te lossen. Het Autisme Expertise Netwerk Drenthe participeert tevens in het landelijk verband van autisme netwerken en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.


Onze missie:
De levenskwaliteit en participatiemogelijkheden van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen duurzaam verbeteren zo dat voorkomen wordt dat mensen tussen wal en schip raken.

 

Informatie over het aanbod van en kennis over autisme:

Zoekt u informatie over autisme, neem dan eens een kijkje op de Wegwijzer Autisme.

Voor informatie over allerlei activiteiten voor mensen met autisme en hun naasten in de provincies Groningen en Drenthe kunt u ook kijken op de website van Er is wat. Op deze website kunnen ook eigen activiteiten e.d. worden geplaatst.