ASS & Professionals

Interesse om aan te haken bij het Autisme Expertise Netwerk Drenthe?

Onderschrijft u de noodzaak voor een Autisme Expertise Netwerk in Drenthe? Vindt u het ook belangrijk dat er een netwerk in Drenthe is waar kennis, kunde en praktijkervaringen rond autisme voor betrokkenen, hun naasten en professionals in alle gemeenten van Drenthe samenkomen? Zodat regionale en lokale partijen over de levensdomeinen heen met elkaar verbonden worden om gezamenlijk knelpunten op te lossen… Is het ook uw missie om de levenskwaliteit en participatiemogelijkheden van mensen met autisme en hun naasten in alle levensfasen duurzaam te verbeteren?

Meldt u zich dan gerust aan als samenwerkingspartner, graag hoor ik hoe u een bijdrage kunt leveren aan het Autisme Expertise Netwerk Drenthe! In overleg met de stuurgroep wordt u toegevoegd aan de organisaties die u voorgingen.

Coördinator AEN Drenthe

Email: info@aendrenthe.nl

 

Heeft u ook de intentie om 100% autisme vriendelijk te worden?

Lees voor meer algemene kenmerken van autisme, de eerste signalen, mogelijke oorzaken en het ontwikkelingsperspectief voor mensen met autisme eens op: www.uaanzet.nl (Vanuit Autisme Bekeken) om antwoorden te krijgen op de volgende vragen: Wat kan ik doen voor een persoon met autisme om voor hem of haar drempels te verlagen? Wat kan ik zelf leren van de manier waarop iemand met autisme de wereld ervaart?

Op vanuitautismebekeken.nl onder Producten vindt u handige producten om digitaal te downloaden! Handig voor onderwijs, werkgevers, gemeenten en anderen.

Tip; Geef me de 5!

Colette de Bruin is een ware 'tolk' voor mensen met ASS. Tijdens haar lezingen weet zij als geen ander onder woorden te brengen wat zij nodig hebben, ze vertaalt dit direct met praktische toepasbare handvatten. Op www.geefmede5.nl kun je vinden waar Colette in het land lezingen geeft.

Geef me de 5 biedt hiernaast maatwerk incompany cursussen. Deze zijn afgestemd op het ontwikkelniveau van medewerkers en de leerdoelen van het team. Het aantal cursusdagen en data kunnen in overleg worden vastgelegd. Kijk op www.geefmede5.nl voor meer informatie of neem contact op via telefoonnr. 0314-820940.

Zorgverleners en instellingen kunnen gecertificeerd volgens Geef me de 5 werken. Hiervoor is voor team en directie een licentieprogramma ontwikkeld. Als instelling ontvangt u coaching en blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Boeken over Autisme:

Via de NVA website Autismeshop kunt u per rubriek/thema boeken zoeken en bestellen. Kijk hiervoor op www.autismeshop.com

Aangesloten organisatie?

Login met de code en voor het Smoelenboek van organisaties om kennis en kunde te verbinden!

Bestanden AEN Drenthe:

Kadernotitie Autisme Expertise Netwerk Drenthe

Convenant

Jaarwerkplan