Stam houdt tijdens autismeweek – óók in Coronatijd – speciale spreekuren via Skype!

Stam heeft zich gespecialiseerd in autisme in relatie tot werk. We hebben daarvoor gecertificeerde autismecoaches in dienst die een post-hbo-opleiding hebben gevolgd bij Autisme Centraal in Gent, een autoriteit op het gebied van kennis over autisme. Onze autismecoaches begeleiden mensen met ASS in en naar werk volgens de methodiek van Autisme Centraal. 

Voor Stam is de nationale autismeweek bij herhaling een mooi moment om onze specialistische kennis én ervaring met betrekking tot autisme en werk naar voren te brengen. Oók tijdens de coronacrisis, maar nu via Skype!


We nodigen jullie dan ook uit voor onze spreekuren! Open voor alle informatie de volgende link: https://www.stambv.com/wp-content/uploads/2020/03/Aankondiging-spreekuur-autisme-en-prikkels-2020.pdf

Autisme en het coronavirus: 20 tips van Peter Vermeulen

COVID-19 is een nieuwe ziekte veroorzaakt door het Coronavirus. Omdat de ziekte nieuw is voor de mens en erg besmettelijk nemen overheden overal ter wereld maatregelen om de verspreiding van de ziekte maximaal in te perken. Deze maatregelen treffen miljoenen mensen. Dus ook veel mensen met autisme en gezinnen met een kind met autisme. Het alledaagse leven, soms al moeilijk genoeg voor mensen met autisme, wordt drastisch overhoop gehaald.

In de link staat een aantal tips om deze moeilijke tijden zo goed als mogelijk te doorstaan: https://petervermeulenblog.wordpress.com/2020/03/17/autisme-en-het-coronavirus-20-tips/

Boekentip!


Naomi. Wat kies ik voor haar?
Een moeder op zoek naar een goed leven voor haar verstandelijk gehandicapte kind
Naomi heeft autisme, een ernstige verstandelijke handicap en kampt met epilepsie.
De auteur deelt haar ervaring; wat betekent het om te moeten kiezen voor iemand die zelf niet kan laten weten wat zij wil of wat goed voor haar is?
Dit nodigt uit tot nadenken over vragen als: Waar is iemand die zelf niet kan kiezen thuis? Hoe kan je verantwoordelijk zijn? Hoe geef je iemand houvast in een wereld die zo anders is dan de jouwe? Waar is gepaste ondersteuning te vinden?
Bijzonder is dat Wilma Klaassen niet alleen schrijft vanuit haar eigen perspectief maar ook vanuit de blik van Naomi’s zus, broer en leeftijdsgenoten tussen wie zij opgroeide in het Drentse dorp Schoonebeek.
Inmiddels woont haar 22-jarige dochter in een dorpsgemeenschap die zich intensief inzet voor mensen met een verstandelijke handicap.
ISBN: 978 9492094 292
Verschijnt: 27 maart in alle online en fysieke boekhandels
Voorverkoop via http://www.wilmaklaassen.nl

“Eenzaamheid delen is eenzaamheid doorbreken…”

NIEUW AANBOD VAN STICHTING SCAUTING TE ASSEN

Vrouwenmiddag     7 februari 2020     14.30-16.30 uur

De vrouwenmiddag is bedoeld voor vrouwen die Autisme hebben. Een laagdrempelige middag waar je gewoon koffie of thee kunt komen drinken, waarbij je eventueel een spelletje kunt doen of in gesprek kunt komen aan de hand van de ‘kletspot’. (pot met kaartjes waarop vragen staan).

Ben je nieuwsgierig naar wat we zoal op locatie Assen als daginvulling te bieden hebben? Ook dan ben je van harte welkom.


Graag tot ziens!

Locatie Assen, Delft 77, 9406 GD Assen

Zie ook onze website: https://scauting.nl/ !

Hoogeveen start met Autismecafé

Op dinsdag 21 januari vindt de eerste thema-avond van het Autismecafé Hoogeveen plaats in de Bibliotheek Hoogeveen. Het thema is ‘autisme, wat nu…?!’ en het onderwerp wordt toegelicht door medewerkers van Scauting en het Autisme Expertise Netwerk Drenthe.

De diagnose autisme wordt steeds vaker gegeven en veel mensen blijven daarna met vragen rondlopen. De thema-avonden zijn bedoeld als trefpunt zodat gelijkgestemden kunnen ervaren dat ze niet de enige zijn, er begrip is voor de situatie en men ervaringen kan uitwisselen. Familieleden, vrienden en mensen die beroepshalve met autisme te maken hebben, zijn van harte welkom op de thema-avonden.

De werkgroep Autismecafé Hoogeveen is ontstaan uit de samenwerking van Zorg Verandert, Icare Ledenvereniging, Stichting Welzijnswerk en ouders van zorg intensieve kinderen. Deze werkgroep houdt zich o.a. bezig met het organiseren van de thema-avonden. Doel van het Autismecafé is o.a. om meer begrip te creëren, informatie uit te wisselen en autisme beter op de sociale kaart van Hoogeveen te zetten. De leden van de werkgroep weten uit eigen ervaring dat het lastig is om, na een diagnose, de juiste informatie en instantie(s) te vinden. Het is daarom belangrijk dat er ook in Hoogeveen een plek is waar op een toegankelijke, laagdrempelige manier informatie geboden wordt voor mensen met autisme, hun naasten en professionals. De bibliotheek is een plek waar mensen makkelijk naar binnen kunnen lopen voor het bijwonen van een thema-avond. En daarnaast is er een informatieve website.

Het programma voor de vijf thema-avonden in 2020 is te vinden op de website www.autismecafehoogeveen.nl.

Autismecafé Hoogeveen is een stichting en is afhankelijk van donaties en giften voor het organiseren van de thema-avonden. Financiële ondersteuning door middel van een gift of inzet als vrijwilliger is van harte welkom. Wij zoeken nog vrijwilligers ter versterking van de werkgroep of voor praktische ondersteuning tijdens de thema-avonden. Via de website kunt u een contactformulier invullen, waarna contact met u opgenomen wordt.

Nieuwe Coördinator AEND

Beste mensen,

Met veel enthousiasme ben ik deze week begonnen als coördinator van het Autisme Expertise Netwerk Drenthe. Ik stel me daarom graag aan u voor.

Mijn naam is Matthijs van der Monde, ik ben 45 jaar en werkzaam bij MEE Drenthe. Binnen MEE Drenthe heb ik mij vanaf het begin meer en meer verdiept en gespecialiseerd in Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Mijn taken bestaan momenteel uit het begeleiden van mensen met Autisme en hun netwerk, het geven van trainingen en het begeleiden van het Autisme Beleving Circuit. Daarbij verzorg ik vanaf heden ook de coördinatie van het genoemde netwerk.

Kort gezegd heeft het netwerk tot doel om Drenthe Autismevriendelijker te maken dan het nu is. Misschien vraagt u zich af: is dat dan nodig? Er is toch al heel veel bereikt? En ja, dat klopt. Toen ik begon met mijn werk als maatschappelijk werker heeft het jaren geduurd voordat ik iets hoorde over Autisme, voordat ik er vragen over kreeg of mensen met Autisme in begeleiding kreeg. Laat staan dat ik het zelf signaleerde. Die tijd ligt gelukkig ver achter mij en door het harde werk van o zo veel mensen staat Autisme toch reeds op de kaart.

Maar er is ook nog een wereld te winnen. Wekelijks hoor ik verhalen van mensen met Autisme waarin ze me vertellen hoe ingewikkeld het is om een stage, een school of werk goed af te ronden doordat zij problemen blijven ervaren vanuit het Autisme. Hoe ingewikkeld het is om aan de omgeving, ouders, sportclubs of vrienden uit te leggen wat iemand nodig heeft om in contact te kunnen blijven. Soms lukt dat goed, soms mislukt dat hopeloos met heftige gevolgen.

Ja, er is nog een wereld te winnen en ook in Drenthe kan de wereld Autismevriendelijker. Dat is mijn drijfveer, dat is mijn opdracht. Kan ik dat alleen? Nee, daar is een uitgebreid netwerk voor nodig! Dat wil het Autisme Expertise Netwerk Drenthe zijn!

Ik hoop u te ontmoeten, u verhaal te mogen horen, uw ideeën te krijgen over wat er beter had gekund en kan.  Samen komen we verder.

Wilt u contact met mij opnemen? U kunt mij bereiken op info@aendrenthe.nl. of 06 46 226 765.

Als laatste wil ik Mira Homan, voormalig coördinator van het netwerk bedanken. Zij heeft het netwerk een gezicht gegeven en heeft veel voor het netwerk gedaan en bereikt. Mira, bedankt voor al je inzet voor het netwerk!

Met vriendelijke groet,

Matthijs van der Monde

Coördinator Autisme Expertise Netwerk Drenthe

Bijeenkomst: Thuiszitter initiatief Onschool, net over de Provinciegrens!

ONSCHOOL HAREN

Interessante bijeenkomst en rondleiding bij Onschool Haren.

Onschool Haren richt zich op jongeren die thuiszitten en buiten het schoolsysteem vallen. Het zijn jongeren van 12 tot 21 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis of HB- (hoogbegaafdheids)problematiek.

Zie voor meer informatie de website: www.onschoolharen.nl

Onschool Haren bevindt zich op het terrein van De Biotoop, Kerklaan 30 in Haren. De Biotoop is de grootste creatieve broedplaats van Noord-Nederland, wat op zich al een bezoek waard is.

U bent van harte welkom vanaf 19.15 uur en we starten om 19.30 uur. Het programma dat wij u willen aanbieden is als volgt:

• Wat speelt er in de actualiteit? Komt er meer geld voor de jeugdzorg? Kort de stand van zaken. • Informatie over het Programma Gaming voor kinderen: een programma rondom het cultureel erfgoed van Groningen, bedoeld voor kinderen die té gek zijn op gamen. Met een opdracht van het Visserijmuseum of van een Groninger paardenhouder in Zoutkamp, kunnen zij een gaming-programma ontwikkelen. Dat doen zij in een groepje en onder begeleiding van coaches. Het programma wordt in de zomermaanden aangeboden gedurende vier middagen; • ‘Kinderen met ASS/AD(H)D en de vereniging Groninger Dorpen’. • Hoofdthema: “Welkom bij Onschool Haren”. Onschool Haren richt zich op jongeren die thuiszitten en buiten het schoolsysteem vallen. Erik van Dort en Monica de Vente, ontwikkelcoaches bij Onschool Haren, zullen u met trots een rondleiding geven door de kassen waarin Onschool Haren is gehuisvest. Ook beantwoorden ze graag al uw vragen.

DATUM: 11 juli 2019

LOCATIE: Onschool Haren, op het terrein van De Biotoop, Kerklaan 30 in Haren. U kunt uw auto parkeren op de Kerklaan achter het benzinestation. Op het terrein van De Biotoop volgt u de bordjes “Open Kas”.

TIJD: Bij de Open Kas bent u vanaf 19.15 uur welkom voor een kop koffie of thee. Het programma begint om 19.30 uur.

KOSTEN: De toegang is gratis voor leden. Balans Groningen vraagt een vergoeding voor de koffie en thee van € 5,- p.p. MEER INFO & AANMELDEN: g.karstens@workautcomes.info tel. 06 – 524 797 65

Hoe zit het met de plannen m.b.t. het ontwikkelen van een Onderwijsvorm voor kinderen met ASS in Drenthe?

Zoals jullie weten zijn we met een werkgroep bezig geweest met het ontwikkelen van een onderwijsvorm voor kinderen met ASS. Hieronder kunt u lezen wat de stand van zaken tot nu toe is.

Hieronder opgesomd wat de werkgroep tot dusver heeft bereikt:

  • Er zijn vragenlijsten uitgezet met hulp van samenwerkingspartners. Hieruit is naar voren gekomen dat er veel vraag is naar een zorg/onderwijsvorm voor o.a. kinderen met ASS maar ook voor kinderen met hoogbegaafdheid; 
  • Er is overleg en contact geweest met diverse instellingen en stichtingen die zorg en onderwijs bieden aan de doelgroep, onder andere Yorneo, ATN, ACIC, Linawijs en specialisten op het gebied van autisme, hoogbegaafdheid en thuiszitters-problematiek;
  • Er is een stichting opgericht: Stichting Natuurtalent;
  • Er is een schoolplan geschreven;
  • Er is overleg geweest met de gemeente Aa en Hunze over een nieuw te ontwikkelen onderwijsvorm, helaas heeft dit vooralsnog niet geleid tot een ‘go’ vanuit die gemeente;
  • Er is overleg geweest met samenwerkingsverbanden 22.01 en 22.02 wat helaas niet tot vruchtbare samenwerking heeft geleid.

Er is op een gegeven moment besloten de werkgroep op te splitsen. 

Saskia van Bruinessen is verder gegaan met het uitwerken van een schoolplan voor kinderen met hoogbegaafdheid.

Haar inspanningen hebben tot het volgende geleid:

Op maandag 3 juni a.s. is er een brainstorm/info avond voor de nieuwe school voor (hoog)begaafde kinderen.

Locatie Papenvoort, vergaderlocatie Yorneo, Papenvoort 21. De avond is van 19.00 – 21.00 uur. Hiervoor kunt u zich bij belangstelling opgeven vòòr 27 mei a.s. bij Saskia van Bruinessen, tel. 06-11497635

Niene Tammenga heeft zich samen met de andere werkgroepleden meer gericht op samenwerking met (c.q. aansluiten bij) andere partners en is o.a. met Pure Kids en Kei Educatie in gesprek gegaan m.b.t. een onderwijsvorm voor kinderen met ASS (voor in eerste instantie) in basisschool leeftijd.

Deze ontwikkelingen hebben tot het volgende geleid:

M.b.t. de beoogde onderwijsvorm voor kinderen met ASS is het (nog) niet gelukt om aan te sluiten bij een onderwijsvorm of dagopvang. Er liggen kansen die onderzocht worden, maar vooralsnog gaat het de werkgroep niet lukken om in het nieuwe schooljaar met een initiatief te starten. Er zijn een aantal partijen die willen, maar de samenwerking komt nog niet voldoende van de grond.

Belangrijke partners die de wil hebben om voor de ASS doelgroep iets te ontwikkelen zijn:

Pure Kids dagopvang Assen

Kei Educatie Drenthe

Renn4 Atlas, locatie Epe te Assen

Particuliere school De Verwondering te Roden

Er is tot slot met Ontwikkelwijs gesproken, een interessante partij om bij aan te sluiten. Zij starten met een pilot voor thuiszitters in Drenthe en werken met het CARE model, ontwikkeld vanuit de R.U. Groningen. De eerste contacten met Ontwikkelwijs zijn inmiddels gelegd.

Zie voor meer informatie: 

OntwikkelWijs OntwikkelWijs traint jongeren. Thuiszittende jongeren en jongeren die vroegtijdig school dreigen te verlaten en hun ouders worden uitgenodigd deel te nemen aan een in Nederland bijzondere trainingsaanpak. Ten aanzien van de methodiek werkt OntwikkelWijs samen
met de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Orthopedago-giek & Klinische Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. www.ontwikkelwijs.eu

Mede namens de werkgroep hoop ik u op deze wijze over de ontwikkelingen tot nu toe te hebben geïnformeerd. 

Mira Homan

Woonplekken beschikbaar!

Heb je ASS en ben je tussen de 18 en 24 jaar? dan biedt Lentis begeleid wonen aan op Locatie Munsterheerd in Groningen.

Heb je hier vragen over? Je kunt bellen met ATN op dinsdag en vrijdag via 0512-334950 of met locatie Munsterheerd op woensdag en donderdag via 050-5201790, vragen naar dhr. B. Bijleveld, Anne v.d. Loo of Willeke Kauw

Ook bij Anders Thuis, een kamertrainingsproject in Roden, is een plekje vrij voor een jongere met ASS (vanaf 17 jr). Zie www.andersthuis.nl of bel, tel. 06-45097702