Mindfulnesstraining voor volwassenen met Autisme

Bij Humanitas DMH worden sindskort mindfulnesstrainingen gegeven aan volwassenen met Autisme. Bij mindfulness worden meditatie technieken beoefend die ontleend zijn aan het Boeddhisme. Annelies Spek heeft de bestaande technieken en trainingen aangepast in een, specifiek voor mensen met ASS ontwikkelde, training. Er worden meditatietechnieken aangeleerd, waarbij weinig tot geen beroep gedaan wordt op communicatie en inzicht in eigen gedachten en gevoelens. Door de aandacht te leren richten kan men leren om even niet gericht te zijn op gedachten, waardoor het brein als het ware rust krijgt. Daarnaast is mindfulness gericht op acceptatie en minder kritisch zijn naar jezelf en anderen.

Geïnteresseerd of wilt u er meer over weten? Mail dan met: janita.boesjes@humanitas-dmh.nl of suzanne.ter.heide@humanitas-dmh.nl

Jados ontwikkelt IVA locatie

Uniek zorgaanbod voor volwassenen met autisme in Zwolle

Zwolle – maart 2019 – Zwolle krijgt een uniek nieuw aanbod voor werkende en werkzoekende volwassenen met autisme. IVA, een organisatie dat zich landelijk inzet voor volwassenen met autisme die kunnen en willen werken, opent in  juli van dit jaar een locatie in Zwolle. Op dinsdag 9 april is er een bezichtiging voor iedereen die meer wil weten over IVA en de locatie in Zwolle.

Passende begeleiding voor volwassenen met autisme, die kunnen en willen werken is er veelal niet. IVA combineert woon- en leefbegeleiding met jobcoaching. In veel andere steden werkt deze aanpak ontzettend goed. Ook in Zwolle lijkt er vraag naar goede begeleiding. Vandaar dat IVA op 9 april een bezichtiging organiseert voor belangstellenden. Tijdens de bezichtiging is er uitleg over IVA en kunnen geïnteresseerden rond kijken op de locatie. Geïnteresseerden en belangstellende kunnen zich opgeven via www.invoorautisme.nl/woningen/zwolle

IVA is in 2013 opgericht om het percentage werkende mensen met autisme te verhogen, vanuit de overtuiging dat de meeste mensen met autisme met de juiste begeleiding een relatief normale maatschappelijke carrière kunnen hebben.  IVA realiseert dit door een combinatie van woonbegeleiding, jobcoaching en werktoeleiding aan te bieden. Dit doen we  op kleinschalige locaties of via ambulante begeleiding bij mensen thuis. Op de locaties  wonen bewoners in zelfstandige appartementen waarbij structureel begeleiding aanwezig is. Daarnaast is er individuele begeleiding op afspraak.
Wanneer iemand zelfstandig woont komt een medewerker van IVA op afspraak thuis en mogelijk ook op het werk langs. Iedereen heeft één persoonlijk begeleider die op alle levensgebieden meekijkt, begeleidt en coacht. Dit schept rust en zorgt voor een goed overzicht. Dit maakt de begeleiding door IVA zo uniek!

IVA is samen met Stumass en Capito Wonen onderdeel van stichting JADOS. Stumass en Capito Wonen die respectievelijk begeleiding bieden aan hbo/wo en mbo studenten met autisme, zijn al jaren gevestigd in Zwolle.

Vervolg: Werkgroep Onderwijsvorm kinderen met ASS en hoogbegaafdheid in Drenthe

Op 14 februari jl. kwam de werkgroep voor de derde keer bijeen. Er zijn inmiddels flink wat stappen gezet. Zo is er is een stichting opgericht en is de onderwijsvorm ingediend bij de gemeente Aa en Hunze (nodig om te kunnen starten volgend schooljaar). Hiernaast zijn er zijn gesprekken geweest met de leerplichtambtenaar en met het samenwerkingsverband.

De werkgroep bezoekt binnenkort andere initiatieven in het land. Verder volgt er een gesprek met wethouders. Kortom een spannende tijd, gezien de berichtgeving vanuit de politiek is de werkgroep op de goede weg. Het Autisme Expertise Netwerk faciliteert en volgt de werkgroep. Wordt vervolgd…

Autismeweek; oproep

https://www.autismeweek.nl/

Autisme Werkt!
OPROEP:
Aan alle werkgevers in Drenthe die het vanzelfsprekend vinden om mensen met autisme in dienst te hebben, dé kans om je te laten zien en horen tijdens de (NVA) autismeweek! (week 14)
Organiseer een activiteit of open je deuren en meld je aan, dan neem ik je activiteit op in de activiteitenlijst tijdens de Autismeweek in Drenthe…

Mira Homan, mailadres: info@aendrenthe.nl

Ontwikkelingen Zorg en Onderwijsinitiatief ASS in Drenthe

Op 14 januari 2019 kwam de werkgroep bijeen om de resultaten van de ingevulde enquêtes te bespreken. (er zijn ruim 40 enquêtes ingevuld!) De werkgroep heeft hiermee een goed beeld gekregen van de doelgroep waarvoor iets opgezet gaat worden.

Er zitten totaal 14 kinderen thuis in Drenthe, hiernaast zijn er veel kinderen die op dit moment geen passend onderwijs hebben.

Er is al een naam voor de onderwijsvorm ter sprake gekomen (deze blijft nog even geheim), een mogelijke locatie is bezocht en er zijn lijnen uitgezet voor een stappenplan. Eerst worden alle ideeën samengevoegd en wordt er een plan geschreven, vervolgens wordt er een aanvraag ingediend bij de Gemeente om een school op te kunnen richten.

De vervolgstap is; zorg en onderwijspartijen (+ samenwerkingsverbanden) betrekken bij de plannen.
Volg dus het nieuws van de werkgroep rondom de ontwikkelingen!

Nieuw Convenant getekend AEN Drenthe

Op maandag 7 januari 2019 ondertekenden de partners:
NVA, MEE Drenthe, Cosis, GGZ Drenthe, Lentis|Jonx, ACCARE, De Trans, Vanboeijen, Humanitas DMH en Scauting een Convenant voor 4 jaren! In Drenthe gaan we ons de komende periode met name inzetten op gebied van Onderwijs, ook gaan we bezig met ontwikkelen van een Sociale Kaart en willen we meer inzetten op kennisdelen.

Enquête ouders met (dreigende) thuiszittende kinderen in het onderwijs

Afgelopen maandag 10 december jl. kwamen we met een Denktank-team bijeen.
Het team bestond uit ouders van thuiszittende kinderen en professionals uit zowel onderwijs als zorg. We spraken over een gewenste vorm van onderwijs in Drenthe; ingericht op kwetsbare kinderen met ASS.

Onderwijs waar ontwikkeling centraal staat, waar wordt gewerkt vanuit de behoeften van het kind, waar een context geboden kan worden waar ieder prikkelgevoelig kind zich thuis voelt.
Waar kennis en kunde rondom autisme voorhanden is… en waar zorg en onderwijs elkaar aanvullen. Een droom??? Wat er niet is kunnen we creëren, om maar met de woorden van een bevlogen ouder te eindigen.

Speciaal voor ouders met een thuiszittend of dreigend thuiszittend kind in Drenthe een oproep via deze weg om via onderstaande link:

https://www.enquetesmaken.com/s/be14d51

een enquête in te vullen zodat de projectgroep, een goed beeld krijgt over behoeften en wensen.
Houd de Nieuwsberichten op de website van het AEN Drenthe ook vooral in de gaten, ontwikkelingen rondom de gewenste onderwijsvorm zullen hier verschijnen.

Scauting start met dagbesteding in Assen

Met ingang van het nieuwe jaar gaat Scauting ook starten met dagbesteding in Assen. Vanuit wijkcentrum ‘t Markehuus in Peelo gaan de activiteiten plaatsvinden.
Voor meer informatie hierover kunt u bellen met Scauting Hoogeveen, telnr. 0528-745051

Project: Passende kinderopvang en ondersteuning van het onderwijs

Het project passende kinderopvang en ondersteuning van het onderwijs is in april van start gegaan met als opdracht passende kinderopvang en ondersteuning van het onderwijs te organiseren voor kinderen met ASS/ADHD/hoogbegaafdheid. Het project maakt onderdeel uit van een aantal ‘experimenteerruimte’projecten van de gemeente Assen.
Jeugdhulpverleners werken structureel mee op school en ondersteunen daar leerkrachten, ook ondersteunen ze de pedagogisch medewerkers van de (buitenschoolse) opvang, zodat met één plan voor kind en ouders integraal wordt gewerkt. Uiterlijk het eerste kwartaal 2019 wordt gestart met een proeftuin op MFA Schakelveld. Voor de BSO+, de opvang op maat, is het de bedoeling te starten op bestaande (reguliere) BSO’s binnen het gebouw -van kindcentra Baggelhuizen en het Octaaf- voor maximaal 8 kinderen in 2019.
Op basis van stapsgewijze opbouw van de proeftuin kan ervaring worden opgebouwd, die na gebleken succes verder wordt uitgebouwd op meerdere scholen in Assen.

Oproep: Aanmelden bij Nederlands Autisme Register

Misschien bent u op het NVA congres geweest op 9 november jl, of heeft u allang van het NAR gehoord.
Zo niet; dan is het goed om te weten dat de NVA samen met VU Amsterdam het initiatief heeft genomen om het Nederlands Autisme Register op te zetten.
Iedereen wil graag een zinvol en gelukkig leven leiden – ook mensen met ASS. Met het NAR wil men meer inzicht krijgen in wat daarbij kan helpen. Wie weten dat beter dan mensen met autisme zelf en hun ouders?
Het NAR brengt hun kennis en ervaring op grote schaal in de kaart.
Je kunt je online aanmelden en jaarlijks krijg je dan een vragenlijst die je invult. Dit levert waardevolle informatie op voor onderzoek en beleid. Dit laatste maakt het ook voor onze provincie interessant. Met cijfers uit de provincie Drenthe kunnen we Gemeenten en bijv. Onderwijs partijen beter duidelijk maken dat er ondersteuning op maat en goede samenwerking nodig is. Twijfel dus niet langer en meldt u aan op:www.nederlandsautismeregister.nl