Nieuwe Coördinator AEND

Beste mensen,

Met veel enthousiasme ben ik deze week begonnen als coördinator van het Autisme Expertise Netwerk Drenthe. Ik stel me daarom graag aan u voor.

Mijn naam is Matthijs van der Monde, ik ben 45 jaar en werkzaam bij MEE Drenthe. Binnen MEE Drenthe heb ik mij vanaf het begin meer en meer verdiept en gespecialiseerd in Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Mijn taken bestaan momenteel uit het begeleiden van mensen met Autisme en hun netwerk, het geven van trainingen en het begeleiden van het Autisme Beleving Circuit. Daarbij verzorg ik vanaf heden ook de coördinatie van het genoemde netwerk.

Kort gezegd heeft het netwerk tot doel om Drenthe Autismevriendelijker te maken dan het nu is. Misschien vraagt u zich af: is dat dan nodig? Er is toch al heel veel bereikt? En ja, dat klopt. Toen ik begon met mijn werk als maatschappelijk werker heeft het jaren geduurd voordat ik iets hoorde over Autisme, voordat ik er vragen over kreeg of mensen met Autisme in begeleiding kreeg. Laat staan dat ik het zelf signaleerde. Die tijd ligt gelukkig ver achter mij en door het harde werk van o zo veel mensen staat Autisme toch reeds op de kaart.

Maar er is ook nog een wereld te winnen. Wekelijks hoor ik verhalen van mensen met Autisme waarin ze me vertellen hoe ingewikkeld het is om een stage, een school of werk goed af te ronden doordat zij problemen blijven ervaren vanuit het Autisme. Hoe ingewikkeld het is om aan de omgeving, ouders, sportclubs of vrienden uit te leggen wat iemand nodig heeft om in contact te kunnen blijven. Soms lukt dat goed, soms mislukt dat hopeloos met heftige gevolgen.

Ja, er is nog een wereld te winnen en ook in Drenthe kan de wereld Autismevriendelijker. Dat is mijn drijfveer, dat is mijn opdracht. Kan ik dat alleen? Nee, daar is een uitgebreid netwerk voor nodig! Dat wil het Autisme Expertise Netwerk Drenthe zijn!

Ik hoop u te ontmoeten, u verhaal te mogen horen, uw ideeën te krijgen over wat er beter had gekund en kan.  Samen komen we verder.

Wilt u contact met mij opnemen? U kunt mij bereiken op info@aendrenthe.nl. of 06 46 226 765.

Als laatste wil ik Mira Homan, voormalig coördinator van het netwerk bedanken. Zij heeft het netwerk een gezicht gegeven en heeft veel voor het netwerk gedaan en bereikt. Mira, bedankt voor al je inzet voor het netwerk!

Met vriendelijke groet,

Matthijs van der Monde

Coördinator Autisme Expertise Netwerk Drenthe

Bijeenkomst: Thuiszitter initiatief Onschool, net over de Provinciegrens!

ONSCHOOL HAREN

Interessante bijeenkomst en rondleiding bij Onschool Haren.

Onschool Haren richt zich op jongeren die thuiszitten en buiten het schoolsysteem vallen. Het zijn jongeren van 12 tot 21 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis of HB- (hoogbegaafdheids)problematiek.

Zie voor meer informatie de website: www.onschoolharen.nl

Onschool Haren bevindt zich op het terrein van De Biotoop, Kerklaan 30 in Haren. De Biotoop is de grootste creatieve broedplaats van Noord-Nederland, wat op zich al een bezoek waard is.

U bent van harte welkom vanaf 19.15 uur en we starten om 19.30 uur. Het programma dat wij u willen aanbieden is als volgt:

• Wat speelt er in de actualiteit? Komt er meer geld voor de jeugdzorg? Kort de stand van zaken. • Informatie over het Programma Gaming voor kinderen: een programma rondom het cultureel erfgoed van Groningen, bedoeld voor kinderen die té gek zijn op gamen. Met een opdracht van het Visserijmuseum of van een Groninger paardenhouder in Zoutkamp, kunnen zij een gaming-programma ontwikkelen. Dat doen zij in een groepje en onder begeleiding van coaches. Het programma wordt in de zomermaanden aangeboden gedurende vier middagen; • ‘Kinderen met ASS/AD(H)D en de vereniging Groninger Dorpen’. • Hoofdthema: “Welkom bij Onschool Haren”. Onschool Haren richt zich op jongeren die thuiszitten en buiten het schoolsysteem vallen. Erik van Dort en Monica de Vente, ontwikkelcoaches bij Onschool Haren, zullen u met trots een rondleiding geven door de kassen waarin Onschool Haren is gehuisvest. Ook beantwoorden ze graag al uw vragen.

DATUM: 11 juli 2019

LOCATIE: Onschool Haren, op het terrein van De Biotoop, Kerklaan 30 in Haren. U kunt uw auto parkeren op de Kerklaan achter het benzinestation. Op het terrein van De Biotoop volgt u de bordjes “Open Kas”.

TIJD: Bij de Open Kas bent u vanaf 19.15 uur welkom voor een kop koffie of thee. Het programma begint om 19.30 uur.

KOSTEN: De toegang is gratis voor leden. Balans Groningen vraagt een vergoeding voor de koffie en thee van € 5,- p.p. MEER INFO & AANMELDEN: g.karstens@workautcomes.info tel. 06 – 524 797 65

Hoe zit het met de plannen m.b.t. het ontwikkelen van een Onderwijsvorm voor kinderen met ASS in Drenthe?

Zoals jullie weten zijn we met een werkgroep bezig geweest met het ontwikkelen van een onderwijsvorm voor kinderen met ASS. Hieronder kunt u lezen wat de stand van zaken tot nu toe is.

Hieronder opgesomd wat de werkgroep tot dusver heeft bereikt:

  • Er zijn vragenlijsten uitgezet met hulp van samenwerkingspartners. Hieruit is naar voren gekomen dat er veel vraag is naar een zorg/onderwijsvorm voor o.a. kinderen met ASS maar ook voor kinderen met hoogbegaafdheid; 
  • Er is overleg en contact geweest met diverse instellingen en stichtingen die zorg en onderwijs bieden aan de doelgroep, onder andere Yorneo, ATN, ACIC, Linawijs en specialisten op het gebied van autisme, hoogbegaafdheid en thuiszitters-problematiek;
  • Er is een stichting opgericht: Stichting Natuurtalent;
  • Er is een schoolplan geschreven;
  • Er is overleg geweest met de gemeente Aa en Hunze over een nieuw te ontwikkelen onderwijsvorm, helaas heeft dit vooralsnog niet geleid tot een ‘go’ vanuit die gemeente;
  • Er is overleg geweest met samenwerkingsverbanden 22.01 en 22.02 wat helaas niet tot vruchtbare samenwerking heeft geleid.

Er is op een gegeven moment besloten de werkgroep op te splitsen. 

Saskia van Bruinessen is verder gegaan met het uitwerken van een schoolplan voor kinderen met hoogbegaafdheid.

Haar inspanningen hebben tot het volgende geleid:

Op maandag 3 juni a.s. is er een brainstorm/info avond voor de nieuwe school voor (hoog)begaafde kinderen.

Locatie Papenvoort, vergaderlocatie Yorneo, Papenvoort 21. De avond is van 19.00 – 21.00 uur. Hiervoor kunt u zich bij belangstelling opgeven vòòr 27 mei a.s. bij Saskia van Bruinessen, tel. 06-11497635

Niene Tammenga heeft zich samen met de andere werkgroepleden meer gericht op samenwerking met (c.q. aansluiten bij) andere partners en is o.a. met Pure Kids en Kei Educatie in gesprek gegaan m.b.t. een onderwijsvorm voor kinderen met ASS (voor in eerste instantie) in basisschool leeftijd.

Deze ontwikkelingen hebben tot het volgende geleid:

M.b.t. de beoogde onderwijsvorm voor kinderen met ASS is het (nog) niet gelukt om aan te sluiten bij een onderwijsvorm of dagopvang. Er liggen kansen die onderzocht worden, maar vooralsnog gaat het de werkgroep niet lukken om in het nieuwe schooljaar met een initiatief te starten. Er zijn een aantal partijen die willen, maar de samenwerking komt nog niet voldoende van de grond.

Belangrijke partners die de wil hebben om voor de ASS doelgroep iets te ontwikkelen zijn:

Pure Kids dagopvang Assen

Kei Educatie Drenthe

Renn4 Atlas, locatie Epe te Assen

Particuliere school De Verwondering te Roden

Er is tot slot met Ontwikkelwijs gesproken, een interessante partij om bij aan te sluiten. Zij starten met een pilot voor thuiszitters in Drenthe en werken met het CARE model, ontwikkeld vanuit de R.U. Groningen. De eerste contacten met Ontwikkelwijs zijn inmiddels gelegd.

Zie voor meer informatie: 

OntwikkelWijs OntwikkelWijs traint jongeren. Thuiszittende jongeren en jongeren die vroegtijdig school dreigen te verlaten en hun ouders worden uitgenodigd deel te nemen aan een in Nederland bijzondere trainingsaanpak. Ten aanzien van de methodiek werkt OntwikkelWijs samen
met de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Orthopedago-giek & Klinische Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. www.ontwikkelwijs.eu

Mede namens de werkgroep hoop ik u op deze wijze over de ontwikkelingen tot nu toe te hebben geïnformeerd. 

Mira Homan

Woonplekken beschikbaar!

Heb je ASS en ben je tussen de 18 en 24 jaar? dan biedt Lentis begeleid wonen aan op Locatie Munsterheerd in Groningen.

Heb je hier vragen over? Je kunt bellen met ATN op dinsdag en vrijdag via 0512-334950 of met locatie Munsterheerd op woensdag en donderdag via 050-5201790, vragen naar dhr. B. Bijleveld, Anne v.d. Loo of Willeke Kauw

Ook bij Anders Thuis, een kamertrainingsproject in Roden, is een plekje vrij voor een jongere met ASS (vanaf 17 jr). Zie www.andersthuis.nl of bel, tel. 06-45097702

Mindfulnesstraining voor volwassenen met Autisme

Bij Humanitas DMH worden sindskort mindfulnesstrainingen gegeven aan volwassenen met Autisme. Bij mindfulness worden meditatie technieken beoefend die ontleend zijn aan het Boeddhisme. Annelies Spek heeft de bestaande technieken en trainingen aangepast in een, specifiek voor mensen met ASS ontwikkelde, training. Er worden meditatietechnieken aangeleerd, waarbij weinig tot geen beroep gedaan wordt op communicatie en inzicht in eigen gedachten en gevoelens. Door de aandacht te leren richten kan men leren om even niet gericht te zijn op gedachten, waardoor het brein als het ware rust krijgt. Daarnaast is mindfulness gericht op acceptatie en minder kritisch zijn naar jezelf en anderen.

Geïnteresseerd of wilt u er meer over weten? Mail dan met: janita.boesjes@humanitas-dmh.nl of suzanne.ter.heide@humanitas-dmh.nl

Jados ontwikkelt IVA locatie

Uniek zorgaanbod voor volwassenen met autisme in Zwolle

Zwolle – maart 2019 – Zwolle krijgt een uniek nieuw aanbod voor werkende en werkzoekende volwassenen met autisme. IVA, een organisatie dat zich landelijk inzet voor volwassenen met autisme die kunnen en willen werken, opent in  juli van dit jaar een locatie in Zwolle. Op dinsdag 9 april is er een bezichtiging voor iedereen die meer wil weten over IVA en de locatie in Zwolle.

Passende begeleiding voor volwassenen met autisme, die kunnen en willen werken is er veelal niet. IVA combineert woon- en leefbegeleiding met jobcoaching. In veel andere steden werkt deze aanpak ontzettend goed. Ook in Zwolle lijkt er vraag naar goede begeleiding. Vandaar dat IVA op 9 april een bezichtiging organiseert voor belangstellenden. Tijdens de bezichtiging is er uitleg over IVA en kunnen geïnteresseerden rond kijken op de locatie. Geïnteresseerden en belangstellende kunnen zich opgeven via www.invoorautisme.nl/woningen/zwolle

IVA is in 2013 opgericht om het percentage werkende mensen met autisme te verhogen, vanuit de overtuiging dat de meeste mensen met autisme met de juiste begeleiding een relatief normale maatschappelijke carrière kunnen hebben.  IVA realiseert dit door een combinatie van woonbegeleiding, jobcoaching en werktoeleiding aan te bieden. Dit doen we  op kleinschalige locaties of via ambulante begeleiding bij mensen thuis. Op de locaties  wonen bewoners in zelfstandige appartementen waarbij structureel begeleiding aanwezig is. Daarnaast is er individuele begeleiding op afspraak.
Wanneer iemand zelfstandig woont komt een medewerker van IVA op afspraak thuis en mogelijk ook op het werk langs. Iedereen heeft één persoonlijk begeleider die op alle levensgebieden meekijkt, begeleidt en coacht. Dit schept rust en zorgt voor een goed overzicht. Dit maakt de begeleiding door IVA zo uniek!

IVA is samen met Stumass en Capito Wonen onderdeel van stichting JADOS. Stumass en Capito Wonen die respectievelijk begeleiding bieden aan hbo/wo en mbo studenten met autisme, zijn al jaren gevestigd in Zwolle.

Vervolg: Werkgroep Onderwijsvorm kinderen met ASS en hoogbegaafdheid in Drenthe

Op 14 februari jl. kwam de werkgroep voor de derde keer bijeen. Er zijn inmiddels flink wat stappen gezet. Zo is er is een stichting opgericht en is de onderwijsvorm ingediend bij de gemeente Aa en Hunze (nodig om te kunnen starten volgend schooljaar). Hiernaast zijn er zijn gesprekken geweest met de leerplichtambtenaar en met het samenwerkingsverband.

De werkgroep bezoekt binnenkort andere initiatieven in het land. Verder volgt er een gesprek met wethouders. Kortom een spannende tijd, gezien de berichtgeving vanuit de politiek is de werkgroep op de goede weg. Het Autisme Expertise Netwerk faciliteert en volgt de werkgroep. Wordt vervolgd…

Autismeweek; oproep

https://www.autismeweek.nl/

Autisme Werkt!
OPROEP:
Aan alle werkgevers in Drenthe die het vanzelfsprekend vinden om mensen met autisme in dienst te hebben, dé kans om je te laten zien en horen tijdens de (NVA) autismeweek! (week 14)
Organiseer een activiteit of open je deuren en meld je aan, dan neem ik je activiteit op in de activiteitenlijst tijdens de Autismeweek in Drenthe…

Mira Homan, mailadres: info@aendrenthe.nl

Ontwikkelingen Zorg en Onderwijsinitiatief ASS in Drenthe

Op 14 januari 2019 kwam de werkgroep bijeen om de resultaten van de ingevulde enquêtes te bespreken. (er zijn ruim 40 enquêtes ingevuld!) De werkgroep heeft hiermee een goed beeld gekregen van de doelgroep waarvoor iets opgezet gaat worden.

Er zitten totaal 14 kinderen thuis in Drenthe, hiernaast zijn er veel kinderen die op dit moment geen passend onderwijs hebben.

Er is al een naam voor de onderwijsvorm ter sprake gekomen (deze blijft nog even geheim), een mogelijke locatie is bezocht en er zijn lijnen uitgezet voor een stappenplan. Eerst worden alle ideeën samengevoegd en wordt er een plan geschreven, vervolgens wordt er een aanvraag ingediend bij de Gemeente om een school op te kunnen richten.

De vervolgstap is; zorg en onderwijspartijen (+ samenwerkingsverbanden) betrekken bij de plannen.
Volg dus het nieuws van de werkgroep rondom de ontwikkelingen!

Nieuw Convenant getekend AEN Drenthe

Op maandag 7 januari 2019 ondertekenden de partners:
NVA, MEE Drenthe, Cosis, GGZ Drenthe, Lentis|Jonx, ACCARE, De Trans, Vanboeijen, Humanitas DMH en Scauting een Convenant voor 4 jaren! In Drenthe gaan we ons de komende periode met name inzetten op gebied van Onderwijs, ook gaan we bezig met ontwikkelen van een Sociale Kaart en willen we meer inzetten op kennisdelen.

Enquête ouders met (dreigende) thuiszittende kinderen in het onderwijs

Afgelopen maandag 10 december jl. kwamen we met een Denktank-team bijeen.
Het team bestond uit ouders van thuiszittende kinderen en professionals uit zowel onderwijs als zorg. We spraken over een gewenste vorm van onderwijs in Drenthe; ingericht op kwetsbare kinderen met ASS.

Onderwijs waar ontwikkeling centraal staat, waar wordt gewerkt vanuit de behoeften van het kind, waar een context geboden kan worden waar ieder prikkelgevoelig kind zich thuis voelt.
Waar kennis en kunde rondom autisme voorhanden is… en waar zorg en onderwijs elkaar aanvullen. Een droom??? Wat er niet is kunnen we creëren, om maar met de woorden van een bevlogen ouder te eindigen.

Speciaal voor ouders met een thuiszittend of dreigend thuiszittend kind in Drenthe een oproep via deze weg om via onderstaande link:

https://www.enquetesmaken.com/s/be14d51

een enquête in te vullen zodat de projectgroep, een goed beeld krijgt over behoeften en wensen.
Houd de Nieuwsberichten op de website van het AEN Drenthe ook vooral in de gaten, ontwikkelingen rondom de gewenste onderwijsvorm zullen hier verschijnen.

Scauting start met dagbesteding in Assen

Met ingang van het nieuwe jaar gaat Scauting ook starten met dagbesteding in Assen. Vanuit wijkcentrum ‘t Markehuus in Peelo gaan de activiteiten plaatsvinden.
Voor meer informatie hierover kunt u bellen met Scauting Hoogeveen, telnr. 0528-745051