Project: Passende kinderopvang en ondersteuning van het onderwijs

Het project passende kinderopvang en ondersteuning van het onderwijs is in april van start gegaan met als opdracht passende kinderopvang en ondersteuning van het onderwijs te organiseren voor kinderen met ASS/ADHD/hoogbegaafdheid. Het project maakt onderdeel uit van een aantal ‘experimenteerruimte’projecten van de gemeente Assen.
Jeugdhulpverleners werken structureel mee op school en ondersteunen daar leerkrachten, ook ondersteunen ze de pedagogisch medewerkers van de (buitenschoolse) opvang, zodat met één plan voor kind en ouders integraal wordt gewerkt. Uiterlijk het eerste kwartaal 2019 wordt gestart met een proeftuin op MFA Schakelveld. Voor de BSO+, de opvang op maat, is het de bedoeling te starten op bestaande (reguliere) BSO’s binnen het gebouw -van kindcentra Baggelhuizen en het Octaaf- voor maximaal 8 kinderen in 2019.
Op basis van stapsgewijze opbouw van de proeftuin kan ervaring worden opgebouwd, die na gebleken succes verder wordt uitgebouwd op meerdere scholen in Assen.

Oproep: Aanmelden bij Nederlands Autisme Register

Misschien bent u op het NVA congres geweest op 9 november jl, of heeft u allang van het NAR gehoord.
Zo niet; dan is het goed om te weten dat de NVA samen met VU Amsterdam het initiatief heeft genomen om het Nederlands Autisme Register op te zetten.
Iedereen wil graag een zinvol en gelukkig leven leiden – ook mensen met ASS. Met het NAR wil men meer inzicht krijgen in wat daarbij kan helpen. Wie weten dat beter dan mensen met autisme zelf en hun ouders?
Het NAR brengt hun kennis en ervaring op grote schaal in de kaart.
Je kunt je online aanmelden en jaarlijks krijg je dan een vragenlijst die je invult. Dit levert waardevolle informatie op voor onderzoek en beleid. Dit laatste maakt het ook voor onze provincie interessant. Met cijfers uit de provincie Drenthe kunnen we Gemeenten en bijv. Onderwijs partijen beter duidelijk maken dat er ondersteuning op maat en goede samenwerking nodig is. Twijfel dus niet langer en meldt u aan op:www.nederlandsautismeregister.nl

Boekentip: De intake

De intake; door Timor van Vught

Samenvatting
De intake is het indringende verhaal van een autistische jongeman die kampt met een ernstige depressie. Om zijn hulpverleners een goed beeld te geven van zijn problemen en angsten heeft hij deze zo volledig mogelijk en zonder enige terughoudendheid beschreven. Dit maakt De intake tot een eerlijk en aangrijpend relaas, dat veel herkenning oproept bij iedereen die te maken heeft met depressies, angsten of autisme.

Genre: Diversen
Omvang: A5
ISBN: 978-94-0224-784-8
Aantal pagina’s: 90
Prijs: € 16,99
incl. verwerk- en verzendkosten

Over de auteur
Timor van Vught is een 25-jarige jongeman bij wie tijdens de middelbare schoolperiode het syndroom van Asperger is gediagnosticeerd. Tien jaar later heeft hij nog steeds moeite om zijn beperking te accepteren en heeft hij last van angsten en depressieve gevoelens. Om anderen te helpen heeft hij zijn verhaal, dat daadwerkelijk is geschreven ten behoeve van het intakegesprek met zijn hulpverleners, in boekvorm uitgebracht.

Lotgenotengroep Partners Autisme & Partnercursus Autisme

Lotgenotengroep:
Samenleven met een partner met autisme kan moeilijk zijn. Vaak kunnen de partners met niemand praten over specifieke problemen in hun relatie en voelen zij zich in veel opzichten ook niet begrepen door hun omgeving. Lotgenotencontact kan een goede ondersteuning bieden in het proces van erkennen en herkennen, als je met autisme in de relatie te maken hebt. Je ontmoet andere partners van mensen met ASS bij wie je steun en begrip kunt vinden en met wie je ervaringen kunt delen. Mocht blijken dat er een individueel traject nodig is, dan kan dit als vervolg ingezet worden. De groep komt 5x bij elkaar en start in november in Emmen. Aanmelden kan via de website www.meedrenthe.nl -> Lotgenotengroep Partners met Autisme

Partnercursus Autisme:
Dit is een cursus voor vrouwen van een partner met (vermoedelijk) autisme. De cursus is gericht op op het geven van informatie en het uitwisselen van ervaringen. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten. Meer informatie via mailadres: trainingen@meedrenthe.nl of telnr. 0592 30 39 99

Brussengroep Emmen 7-12 jaar

Bijeenkomsten voor broers en zussen (in leeftijd van 7 t/m 12 jaar) van kinderen met een beperking.
Aan de hand van een thema praat je met leeftijdsgenoten, ga je oefenen met elkaar en ga je leuke dingen doen.
Start: 5 november 2018, Accare gebouw, Minister Kanstraat 33, Emmen.
Lijkt het je leuk? opgeven via aanmeldformulier op website www.meedrenthe.nl -> brussengroep

Open woonplek bij ouderinitiatief OASE7 te Assen

OASE7 is een ouderinitiatief in Assen gericht op zorg en wonen voor mensen met ASS. OASE7 heeft op dit moment ruimte voor een nieuwe kandidaat op de wachtlijst.

Een korte introductie: OASE7 bestaat inmiddels ruim 7 jaar. Er zijn 20 bewoners in de leeftijd van 20-40 jaar die allen gediagnosticeerd zijn met ASS. In OASE7 wordt geen 24-uurs zorg geboden, gemiddeld omvat de begeleiding 1-9 uur per week. Het is een ouderinitiatief in de vorm van een coöperatieve vereniging. Dat betekent dat ouders en bewoners actief participeren. Kijk voor meer informatie op www.oase7.nl
Mocht u interesse hebben in de mogelijkheden om hier te wonen en zorg te ontvangen, of kent u of uw organisatie een mogelijke kandidaat, laat het ons dan weten.
U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar Bestuuroase7@gmail.com of bellen of mailen met Marijke Kerklaan, bestuurslid OASE7. Haar telefoonnummer is 0592-340623, of per mail: mkerklaan@home.nl

Brussenclub

Bij Videre Coaching kunnen brussen (broers en zussen van iemand met ASS) terecht bij een Brussenclub, bedoeld voor kinderen tussen 6 – 12 jaar. Waar? Helmkruid 5, te Gieten, frequentie twee wekelijks.
Informatie info@viderecoaching.nl of telefonisch: Niene Tammenga, tel. 06-24869666

Inloopspreekuur MEE Drenthe

Inloopspreekuur MEE Drenthe; iedere dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur in de Bibliotheek van De Nieuwe Kolk te Assen

Voor als je hulp nodig hebt en niet weet waar je terecht kunt, of als je op zoek bent naar de juiste zorg.