Flyers huisartsenzorg en autisme

Huisartenzorg en autisme.

De Academische Werkplaats Autisme (AWA) heeft twee flyers gepubliceerd.

  • Op basis van onderzoek naar barrières en oplossingsrichtingen in de huisartsenzorg voor mensen met autisme, heeft de AWA een flyer ontwikkeld waarin een deel van deze resultaten wordt samengevat. Klik hier voor de flyer
  • Daarnaast is ook een flyer gemaakt over een ander onderzoek van de Academische Werkplaats Autisme m.b.t.  onderzoek over maag-darm klachten. Klik hier voor de flyer

AEND kijkt terug op geslaagd symposium

Op 4 november was het symposium ‘Autisme = blijvend op weg’ , georganiseerd door Autisme Netwerk Groningen en Autisme Expertise Netwerk Drenthe.
Autisme is niet statisch. De invloed die autisme heeft op het dagelijks leven is voor iedereen anders. Dat geldt ook voor wat helpend is voor een fijn leven. Ook inzichten over autisme zijn niet statisch. Zorg voor een rugzak met kennis over autisme, over wat kan helpen in de ondersteuning en vertaal die kennis naar wat passend is bij de persoon. Blijf nieuwsgierig, steeds weer en ‘Als je het denkt te weten …. vraagt het dan!’
Suzanne Agterberg, Jolanda Snel en Wouter Staal deelden hun (soms prikkelende) inzichten met de bijna 300 aanwezigen. Ervaringsdeskundigen bij ervaringstafels deelden hun eigen ervaring met autisme in het dagelijks leven en wat daarbij helpend is (geweest). Douwe Wilts sloot af met een huisgedicht waarin hij de ochtend op treffende en ontroerende wijze samenvatte.

Kijk hier voor een foto-impressie en klik hier voor het gedicht van Douwe.

Autisme Digitaal zoekt nieuwe bestuursleden

Autisme Digitaal is op zoek naar vier nieuwe bestuursleden. Het is een stichting voor en door volwassenen met autisme. Autisme Digitaal is online actief in heel Nederland met onder meer het organiseren van webinars en het publiceren van blogs. Als bestuurslid geef je mede leiding aan een organisatie van meer dan 35 autistische volwassenen. Autisme Digitaal is één van de weinige organisaties in Nederland die volledig gerund wordt door mensen met autisme zelf. Als bestuurslid draag je een steentje bij aan het realiseren van de missie: het verbeteren van de informatie over autisme en daarbij een stem geven aan mensen met autisme zelf. Het is leuk en leerzaam om samen met werken met andere mensen met autisme.

Meer informatie: https://www.autismedigitaal.nl/bestuursleden-gezocht/

Bijeenkomst autismecafé Hoogeveen

De eerstvolgende thema avond van het autismecafé in Hoogeveen is op 16 november aanstaande.

Het thema van deze avond is:

“Het Autismebelevingscircuit”

Het autismebelevingscircuit laat je door “autistische ervaringen”
voelen hoe het is om met autisme te leven.

Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het niet eerst zelf voelen?

Hoe zou het zijn als concrete communicatie ontbreekt?

Hoe zou mislukken voelen als er teveel prikkels ineens binnenkomen?

Hoeveel frustratie zou je kunnen krijgen als je steeds met je hoofd tegen dezelfde problemen aanloopt omdat je geen overzicht meer hebt in je dagelijkse leven.

Natuurlijk kun je er over lezen, leren, praten, maar het zelf ervaren is misschien wel de beste leermeester.

Deze avond wordt verzorgd door medewerkers van het autismeteam Nederland (Lentis). Met hun kennis en ervaring over autisme nemen zij u deze avond mee om de verschillende onderdelen van het Belevingscircuit te doorlopen en te ervaren. Voel je vrij om mee te doen!

De avond wordt gehouden in:

De Vredehorst
Zuidwoldigerweg 32
7908 AD Hoogeveen

Inloop                  : vanaf 19.00 uur
Aanvang              : 19.30 uur
Einde avond         : 21.30 uur

Toegang is gratis

Welkom!

Voorlopige planning van thema avonden in 2023:

15 maart, 21 juni, 20 september, 15 november

Autisme Digitaal start in Emmen een gespreksgroep voor volwassenen met autisme.

Op 13 oktober 2022 start in Emmen een nieuwe gespreksgroep voor mensen met autisme. Deze gespreksgroep is gericht op volwassenen die sinds kort hun diagnose hebben of zich weer zijn gaan verdiepen in wat autisme voor hen betekent.

Elke bijeenkomst heeft een thema. Er zal ook wat aanvullende informatie over elk thema worden gegeven maar het gaat hoofdzakelijk om het uitwisselen van ervaringen. Door samen overeenkomsten en verschillen te bespreken leren deelnemers zichzelf beter begrijpen. De groep wordt begeleid door twee vrijwilligers van Autisme Digitaal, die zelf ook autisme hebben. De groep zal ongeveer maandelijks bijeenkomen, in totaal 8 keer. Er is plek voor maximaal 12 deelnemers.

De bijeenkomsten zijn in het centrum van Emmen op donderdagavond. Kijk voor meer informatie over deze Verken Je Autisme groep op de website van Autisme Digitaal. Daar kan je je ook aanmelden.

https://www.autismedigitaal.nl/activiteiten/verkenjeautisme/

In 2023 start deze groep ook in de stad Groningen.

Deze gespreksgroep is onderdeel van het project Autisme en Contact, een initiatief van Autisme Digitaal en Solidair Groningen & Drenthe. Het is financieel mogelijk gemaakt door subsidies van het Oranjefonds, het Dr. C.J. Vaillantfonds en Welkom in de buurt.

Uitnodiging symposium ‘Autisme = blijvend op weg’ op 4 november

Autisme is geen statisch gegeven. Met autisme ben je blijvend op weg.
Ook inzichten over autisme veranderen. Wat voor de een werkt of helpend is voor het verwerven van een fijn leven, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Het belang van maatwerk in ondersteuning van mensen met autisme lijkt een schot voor open doel, maar in de praktijk is dit nog niet vanzelfsprekend.

Wij dagen u uit om anders te kijken, handelen en/of benaderen.
Kom naar ons symposium!

Autisme Netwerk Groningen (ANG) en Autisme Expertise Netwerk Drenthe (AEND) nodigen onze convenantpartners en daarnaast (naasten van) mensen met autisme én professionals uit de provincies Groningen en Drenthe van harte uit voor ons symposium op 4 november in theater vanBeresteyn in Veendam. Meer weten over de inhoud en onze sprekers (Wouter Staal, Suzanne Agterberg en Jolanda Snel) en hoe u zich kunt aanmelden? KLIK HIER

Nieuwe brochure ‘Een diagnose autisme …. en dan?

Sinds april 2021 is de Informatietafel Autisme bezig geweest met het thema ‘Waar begin je als je net de diagnose autisme hebt gekregen’.

Volwassenen die na een diagnosetraject gehoord hebben dat er daadwerkelijk sprake is van autisme hebben vaak veel vragen. De Informatietafel heeft in nauwe samenwerking met Netwerk Innovatie & Productontwikkeling Autisme (NIPA) een brochure ontwikkeld met informatie voor volwassenen om antwoorden op deze vragen te geven.

Deze nieuwe brochure helpt hen op weg met informatie waarvan anderen zeggen:

Had ik dat maar eerder geweten!”.

Met trots lanceert de Informatietafel en NIPA de  Brochure Een diagnose autisme… en dan

Autisme Ontmoetingsdag Assen

Ontmoetingsdag Assen
Op zaterdag 20 augustus is er een ontmoetingsdag in Assen.

Deze dag word gehouden op de volgende locatie:
brownies en downies
gedempte singel 9
9401 JM Assen

Tussen 12.25 en 12.55 wordt er verzameld op het station van Assen
in de stationshal bij de bankjes tegenover de huiskamer.

De gastheer voor deze dag is Johan

Je mag van af 13.00 uur ook gelijk naar de locatie komen.
Voor deze dag zijn de A.O.D regels van kracht.
Na de ontmoetingsdag gaan we, met hen die dat willen, gezamenlijk uit eten.
De eetlocatie is:
Chinees specialiteiten restaurant peking
Spoorstraat 4,
9401 LC Assen
Voor meer informatie, reglement en aanmeldingen zie onze website
www.aodnederland.nl

Alle autismenetwerken ‘in de etalage’

Overal in het land zijn autismenetwerken. Op 15 juni kwamen de coördinatoren van deze netwerken bij elkaar bij magazijn 076. Delen en elkaar inspireren stond centraal als inleiding op de gezamenlijke livestream aan het eind van de middag. Zoveel netwerken, zoveel verschillen. Naast professionals van de convenantpartners werken we binnen de netwerken samen met ervaringsdeskundigen. Binnen ons netwerk zien we betrokkenheid van mensen met autisme en naasten als onmisbaar. Meer weten over de netwerken? Voor Drenthe ligt er nog een filmpje in het verschiet van ons symposium op 4 november.
Kijk op de gezamenlijke etalagepagina van Autisme Netwerken Nederland.

Bijeenkomsten autismecafes Assen en Hoogeveen.

Bijeenkomst ‘autisme en onderwijs’ door Autismecafé Assen op 2 juni.

Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook kinderen met autisme. Dat is een mensenrecht.
Toch zitten veel te veel kinderen met autisme thuis, in plaats van op school.
Wat gaat daar toch steeds mis? En vooral, hoe kan dit beter, zijn er plekken waar het goed gaat?
Klik hier voor meer informatie

Bijeenkomst ‘autisme en werk’ door Autismecafé Hoogeveen op 15 juni

Op de avond zelf zal hij informatie geven over o.a.

  • Regelgeving
  • Welke hulp inschakelen voor het vinden van werk
  • Sollicitaties: hoe ga je hier het beste mee om
  • Wat vertel je aan je werkgever.
  • Wat werkgevers zouden moeten weten over autisme

Natuurlijk is er gelegenheid voor vragen en uitwisseling van ervaringen.
Klik hier voor meer informatie.